Manşet
Home / Federasyonlar / Kick Boks Federasyonu / Kick Boks 2. Kademe Antrenörlük Kursu

Kick Boks 2. Kademe Antrenörlük Kursu

Kick Boks Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan 2. Kademe antrenör kursu 10-23 Nisan 2017 tarihleri arasında ANKARA’ da yapılacaktır.

Antrenör Kursu Kayıtları: 10 Nisan 2017 tarihinde,

Özel Eğitim Dersleri:  10 –  16 Nisan 2017 tarihleri arasında,

Temel Eğitim Dersleri:  17 – 23 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Kademe Antrenör Kursuna katılacak adaylar federasyonca belirleneceğinden dolayı, kursiyerler başvuru formunu doldurarak en geç 09 Nisan 2017 tarihine kadar Kick Boks Federasyonunun 0312 311 86 20 numaralı faksına veya info@kickboks.gov.tr adresine göndereceklerdir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Kick Boks Federasyonu

Kursa katılma hakkını kazanan antrenör adaylarının isimleri federasyonumuzun www.kickboks.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Kursiyerlerin kurs katılım ücretlerini aşağıda belirtilen Federasyon Posta Çeki Hesabına veya Garanti Bankası Hesabına “2. Kademe Antrenör Kurs Katılım Ücreti” olarak 700.00 TL yatırarak, dekont ile diğer istenilen evrakları kurs görevlisine kayıt sırasında teslim edeceklerdir.

Kick boks antrenörlük kursları

Kurs katılım ücretini yatırmayan veya dekontu kurs yetkilisine teslim etmeyenler, istenilen diğer belgeler tamam olsa dahi kursa alınmayacaktır.

NOT : Özel Eğitim Derslerinde Kursiyerlerin Kick Boks Antrenman Malzemelerini Yanlarında Getirmeleri Gerekmektedir.

 

 

KADEME ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDAN ARANACAK ŞARTLAR

 

 1. En az lise veya dengi okul mezunu (Milli sporculardan tahsil şartı aranmaz) ve en az 2.Dan derecesine sahip olmak,

 

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

 

 1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

 

 1. En az 20 yaşını doldurmuş olmak,

 

 1. 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak,

 

 1. 2. Kademe Antrenör kursunakatılacak Antrenörlerin 2017 yılına ait Antrenör vizelerini yaptırmış olmak.

 

 1. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
 1. Katılım Formu
 2. Tahsil belgesi sureti ( noter tasdikli, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için kurum onaylı)
 3. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla sportif ceza almadığına dair yazı aslı,
 4. Kurs katılım ücreti dekontu,
 5. Adli sicil belgesi,
 6. Sağlık raporu (sağlık ocaklarından),
 7. 6 adet Fotoğraf
 8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 9. Milli sporcular için Millilik Belgesinin aslı,
 10. Siyah Kuşak 2. Dan veya daha üst derece dan belge fotokopisi,
 11. 1.Kademe Antrenör belge fotokopisi, (1.kademede bekleme süresini tamamlayanlar katılabilirler)
 12. Federasyon Kimlik kartı ve kimlik belgesi,
 13. Kursa katılacak adaylar 6175344 nolu Posta Çeki veya Garanti Bankası Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi İBAN: TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32 nolu hesaba 2.Kademe Antrenör Kursu katılım ücreti olarak 700.00-.TL. yatıracaklardır.

 

NOT: Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası ve Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında ilk üç dereceye giren sporcular I. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna doğrudan katılabilirler. Katılımcılar diğer şartlarla birlikte millilik belgesinin aslını ve en az 2. Dan Belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

Kick Boks Federasyonu ile alakalı her türlü bilgiye kickboks.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir