Üyelik & Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÜYELİK VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (“Sözleşme”)

Hepsi Fitness hizmetlerini kullanmak ve Hepsi Fitness'a üye olmak isteyen kişinin aşağıdaki Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) dikkatlice okuması ve işbu Sözleşme’deki tüm hüküm ve şartları dikkatlice okuduğunu ve anladığını onaylamak için kayıt esnasında beliren kutucuğa tıklayarak kabul etmesi ve onaylaması zorunludur. Üye olmak isteyen kişinin, işbu Sözleşme’deki tüm madde ve şartları kabul etmemesi halinde, bu kişinin Hepsi Fitness hizmetlerinin hiçbirinden yararlanma ve üyelik hakkı olmayacaktır. Bu doğrultuda, Hepsi Fitness'a üye olma şartlarını yerine getiren kişinin, bu Sözleşme’nin tüm hüküm ve şartlarını dikkatlice okuyarak ve anlayarak kabul etmiş ve onaylamış olduğu kabul edilir. 

1-Taraflar

Bir tarafta www.hepsifitness.com (“Web Sitesi”) adlı web sitesinin yasal haklarının sahibi, merkezi Dereağzı Mahallesi Birol Sokak No:4 D:1 Beylikdüzü/ İstanbul adresinde bulunan Hepsi Fitness  ile diğer tarafta Web Sitesi’nden hizmet satın alan kişi (“Alıcı”) (Alıcı ve Hepsi Fitness birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıdaki şartlar ışığında işbu Sözleşme akdedilmiştir.

2-Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Hepsi Fitness'ın, Alıcı'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ikincil düzenlemelerde yer alan hükümler gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerini ve Web Sitesi’nde mevcut bulunan ve/veya ileride sunulacak olan her türlü video, metin, görsel içerik,açıklama,uyarı,yazı ve benzeri hizmetlerden (“Hizmetler”) yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini kapsamaktadır.

İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme’ye konu Hizmetler ile Web Sitesi’nde sunulan her türlü video, metin, görsel içerik ve bunlara ek olarak diğer birçok farklı Hizmet’in sunumundan oluşmaktadır.

3-Sözleşme’nin Bedeli

 • İşbu Sözleşme çerçevesinde sunulan Hizmetlere üyeliğin gerçekleşebilmesi, her bir üyelik türü için aşağıda Madde 3.2’de belirtilen ve sitede ilan edilen fiyatların Alıcı tarafından ödenmesi ile gerçekleşir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Üyelik bedelleri aylık, 6 aylık ve senelik olmak üzere belirlenmiş olup, üyelik işlemi tamamlandığında Alıcının seçmiş olduğu üyelik tipine ilişkin ücret peşin olarak tahsil edilir. Tüm üyelikler tekrar eden üyelikler olup, üyenin seçimine göre 1 ay, 6 ay ve 1 senenin sonunda üyelik o tarihte geçerli olan seçilen üyelik türüne ilişkin üyelik bedelleri dikkate alınarak aynı süre için otomatik olarak yenilenecektir.
 • Web Sitesi üyeliklerinin her birinin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Normal Üyelik - Sınırsız Gün - Ücretsiz ( Premium İçeriklere Erişme Hakkı Yoktur )

1 Aylık Premium Üyelik - 31 Gün - 19.90 TL

6 Aylık Premium Üyelik - 185 Gün - 59.90 TL

12 Aylık Premium Üyelik - 365 Gün - 99.90 TL


 • Ödeme şekli Mevcut Sanal Pos üzerinden veya Havale ile Alıcının seçmiş olduğu üyelik tipine ilişkin ücret peşin olarak tahsil edilecektir. Otomatik yenilemelerde de üyelik tipine ilişkin ücret peşin olarak tahsil edilecektir.
 • Üyelik formu doldurularak başvurunun yapılması akabinde Hepsi Fitness tarafından üyelik kaydının onaylanması ve üyelik bedelinin ödenmesi ile üyelik işlemi tamamlanacaktır.
 • Alıcı, işbu Sözleşme’ye konu Hizmetler’den faydalanabilmek için ücret ödeme bilgilerini tam ve doğru şekilde iletecek olup ödeme bilgilerinin, üyelik kaydının tamamlanabilmesi adına, aracı ödeme kuruluşunun sistemine iletilebileceğini kabul eder.
 • Üyelik ücretini tahsil aşamasında ve sonrasında bankalardan veya diğer aracı ödeme kuruluşlarından kaynaklanan herhangi sorundan Hepsi Fitness sorumlu tutulamayacaktır.
 • Sözleşme’nin kurulması tarihinde belirlenen fiyat sözleşme süresince geçerli olmaya devam edecektir. Alıcı, işbu Sözleşme’nin kurulmasından sonra gerçekleşecek olan kampanyalardan faydalanamaz.
 • Ödemenin Alıcı tarafından 7 gün içerisinde yapılmaması ve/veya ödeme bilgilerinin Hepsi Fitness tarafından doğrulanamaması halinde Hepsi Fitness, Alıcı’nın üye profilini silerek Web Sitesine erişimini engelleme hakkına sahiptir.
 • Üyelik için belirtilen fiyatlara (TL) KDV dahildir.

4-Hepsi Fitness Hak ve Yükümlülükleri

 • Hepsi Fitness, Alıcı’nın ilgili Hizmet’ten faydalanacağı Web Sitesine erişimini sağlayarak her çeşit teknolojik mekanizma, şifre, parola vb. araçların güvenliğini temin edecektir.
 • Hepsi Fitness, Web Sitesine üye olmak isteyen kişilerin başvurularında dolduracak oldukları formların tam ve eksiksiz olarak sunulması akabinde başvuruyu değerlendirmeye alacaktır. İlgili değerlendirmenin ardından HepsiFitness hiçbir gerekçe göstermeksizin üyelik başvurusunu reddedebilecektir.
 • Üyelik başvurusunun kabul edilmesi halinde, işbu Sözleşme’nin 3. maddesi çerçevesinde üyelik ücret ödemesi sağlanır sağlanmaz kayıt işlemi Hepsi Fitness tarafından tamamlanacak ve Alıcı, Web Sitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanmaya başlayacaktır.
 • Web Sitesi’nde sunulan Hizmetler’in kesintiye uğraması halinde Hepsi Fitness, kast veya ağır kusur halleri dışında sorumlu tutulamayacaktır. Olası herhangi bir sorunda, ilgili husus Hizmetin sunulduğu Web Sitesindeki info@hepsifitness.com adresine bildirilebilir. Bildirim Hepsi Fitness tarafından en kısa sürede işleme alınarak iletilen soruna ilişkin çözüm hakkında Alıcı 3 (üç) iş günü içerisinde bilgilendirilecektir.
 • Hepsi Fitness, Web Sitesi üzerinden sunacağı Hizmetler’in kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup Hizmetler’e ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri, değişikliklerden 7 (yedi) gün önce Web Sitesi’nde yayınlamak kaydıyla, sınırlamaya tabi olmaksızın, gerçekleştirebilecektir.

5-Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 • Alıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Web Sitesi Hizmetler’inden faydalanırken ve Web Sitesi’ndeki Hizmetler ile bağlantılı bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Web Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen tüm kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; işbu Sözleşme tahtında kendisine yüklenen yükümlülüklerin tamamı ve sayılan diğer tüm hususları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’ye konu Hizmetler’in paylaşılacağı Web Sitesi’ne erişim hakkı kazanan Üye, Web Sitesi’nde, tarafına sunulan Hizmet ve imkanları hiçbir şekilde ticari amaçlar ile kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, sunulan Hizmetler’in herkes için eşit derecede uygun ve faydalı olmadığının ve Hizmetler aracılığıyla sunulan fiziksel aktiviteleri uygulamadan önce doktoru ile görüşme sorumluluğunun kendisinde olduğunun bilincindedir.
 • Alıcı, Web Sitesi’ne kayıt işlemleri esnasında verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu, vereceği bilgilerin gerçeğe aykırı olması durumunda üyeliğinin Hepsi Fitness tarafından derhal tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini bildiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın gerçeğe aykırı olarak verdiği bilgiler, Hepsi Fitness’ın talebi üzerine Alıcı tarafından derhal değiştirilecek ve düzeltilecektir. Hepsi Fitness’ın değişiklik veya düzeltme taleplerinin Alıcı tarafından gereği gibi veya zamanında gerçekleştirilememesi halinde doğmuş veya doğabilecek tüm zararlardan ve hukuki ve cezai sonuçlardan Alıcı sorumlu olacaktır.
 • Hepsi Fitness tarafından Web Sitesi üzerinden talep edilen ve Alıcı tarafından sunularak sisteme yüklenen Kişisel Veriler Hepsi Fitness tarafından tasnif edilip muhafaza edilebilir.
 • Alıcı, Web Sitesi’nin kullanımı sırasında, birtakım bilgi, veri ve materyali, web sitesi üzerinden girebilir veya yükleyebilir. Alıcı, Web Sitesi’ne girdiği veya yüklediği verilerin; (i) tüm uygulanabilir hukuk normlarıyla uyumlu olduğunu; (ii) müstehcen, tehditkar, karalayıcı, nefret içerikli, haksız veya başka yasadışı hususlar; (iii) yazılım virüsleri, çerezler, trojan veya başkaca bilgisayarın kodlarını, dosyalarını, komut dosyalarını veya programlarını yok edecek, bozacak veya yazılımın, donanımsal teçhizatın veya telekomünikasyon ağlarının işlevselliğini kısıtlayacak malzeme; ve (iv) herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden veya kötüye kullanan herhangi içerik, iş, isimi logo veya amblem içermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Web Sitesi’nin yazılımı, işleyişi veya herhangi diğer unsurları üzerinde hasara sebep olacak, Web Sitesi’ne erişimi engelleyebilecek veya kısıtlayabilecek eylemlerden kaçınacaktır.
 • Alıcı, üyelik bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşmayacaklarını ve bu bilgileri gizli tutacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu hususun ihlali halinde, Hepsi Fitness, diğer üyelerin ve üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği tüm zararlardan söz konusu zarara sebebiyet veren Alıcı sorumlu olacaktır.
 • Yukarıda belirtilen yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali halinde doğabilecek tüm hukuki ve cezai yaptırımların süjesi ihlali gerçekleştiren Alıcı olacaktır. İhlale sebebiyet veren Alıcı’nın Hepsi Fitness ile üyelik ilişkisi bildirim yükümlülüğüne tabi olmaksızın tek taraflı olarak derhal sonlandırılarak Alıcı’nın Web Sitesi’ne erişimi durdurulacaktır. Alıcı’dan kaynaklanan bir sebeple Sözleşme’nin Hepsi Fitness tarafından tek taraflı olarak feshi halinde Alıcı; Hepsi Fitness 'dan hiçbir hak ve alacak talep edemeyeceğini gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Alıcı, Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu ve işbu Sözleşmede belirtilen tüm hüküm ve şartlara uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6-Cayma Hakkı

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ. maddesi uyarınca işbu Sözleşme konusu hizmet ve/veya malların web sitesi üyelerine elektronik ortamda tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi bir mal niteliğinde olması sebebiyle iadesi söz konusu değildir.TTK uyarınca cayma hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

7-Sorumluluğun Sınırlandırılması

 • Hepsi Fitness, hiçbir koşulda, işbu Sözleşme veya Web Sitesi tarafından sunulan Hizmet veya bu Hizmet aracılığıyla ulaşılabilen tüm içerik ve bilginin kullanılmasından kaynaklanabilecek; özel, arızi, cezai, doğrudan veya dolaylı zararlar, veri kaybı, gizlilik ihlali, maddi veya manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacaktır. Buna ek olarak, Hepsi Fitness verilen Hizmetler dolayısıyla hamilelik sırasında, öncesinde veya sonrasında veya kronik/acil hastalıklarda oluşabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • Hepsi Fitness ‘ın tazminat sorumluluğu, işbu Sözleşme tahtında belirlenen üyelik bedelini aşacak miktarda belirlenemeyecektir.
 • Hepsi Fitness, internet ve elektronik iletişimle bağlantılı herhangi eksiklik veya zarardan, veri güvenliğine yapılan ihlallerden veya Alıcı’ya sunulan Hizmet ile bağlantılı gecikmelerden ve aksaklıklardan kast ve ağır kusur halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.
 • Hepsi Fitness Alıcı verilerinin silinmesi, düzeltilmesi, zarar görmesi, yok edilmesi, kaybedilmesi veya depolanamaması hallerinden, kast veya ağır kusuru olması halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.

8-Süre ve Fesih

 • İşbu Sözleşme, üyelik formunun doldurularak "Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Aydınlatma Metnini okudum, kabul ediyorum." yazılı linkin onaylanması ile Taraflarca belirlenen süre için akdedilmiş sayılarak derhal yürürlüğe girer.
 • Alıcı, Sözleşme’yi 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle dilediği zaman feshedebilecektir. Ancak bu fesih neticesinde Alıcı’nın satın aldığı hizmet süresinin kalan kısmının maddi karşılığı Alıcı’ya iade edilmez.
 • Hepsi Fitness, Alıcı’nın işbu Sözleşme tahtında belirlenen hükümleri ve Web Sitesi’nin kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’i düzenleyen kurallarını ihlal etmesi halinde; Sözleşme’yi tek taraflı olarak herhangi bir borç veya yükümlülük altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir.
 • Sözleşme’nin feshedilmesi sonrasında, Tarafların Sözleşme tahtında devam eden hiçbir yükümlülüğü veya hakkı, Madde 11’deki sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, kalmayacaktır.

9-Sözleşmenin Devri

 • Alıcı, Sözleşme’yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Hepsi Fitness‘ın önceden yazılı muvafakati olmadan hiç kimseye kısmen veya tamamen devir veya temlik edemez.
 • Hepsi Fitness işbu Sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını Alıcı’nın ön iznini almaksızın bir başka şirkete devir edebilir.

10-Kişisel Verilerin Korunması

 • Hepsi Fitness, Alıcı’nın Web Sitesinde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Web Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Hepsi Fitness, bu kapsamda Alıcı’nın sağladığı kişisel veriler linkinde yer alan Aydınlanma Metni’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, yurtiçinde veya yurtdışında mukim gerçek ve/veya tüzel kişilere aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Aydınlat Metni, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Hepsi Fitness kendisiyle paylaşılan veya işbu Sözleşme konusu hizmetlerin ifası ve Hizmetler’in Alıcı’ya sunulması sırasında öğrenmiş olduğu KVKK koruması kapsamındaki kişisel veriler ile ilgili olarak KVKK hükümlerine uygun davranacak ve KVKK kapsamında yükümlülüklerini yerine getirecektir. Alıcı’nın, Web Sitesine yüklediği veya girdiği, kişisel veriler (KVKK’da tanımlandığı şekilde), Hepsi Fitness tarafından işbu Sözleşme’nin kurulması ve ifası amacıyla ve Hizmet’leri Alıcı’ya sunmak amacıyla gerektiği takdirde yurt içinde veya yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir.
 • Hepsi Fitness söz konusu kişisel verilerin KVKK madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Bununla birlikte, Hepsi Fitness olası veri güvenliği ihlallerinden dolayı kast ve ağır kusur halleri hariç olmak üzere sorumlu tutulamayacaktır.
 • Alıcı kişisel verileri üzerinde KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
 • Ayrıca Hepsi Fitness 3.firmalar ile yapmış olduğu sözleşmeler ile bütün kişisel verilerin ve hizmetlerin depolanması saklanması için anlaşmalar yapabilir. Bu firmaların hatalarından dolayı Hepsi Fitness sorumlu tutulamaz.Gerekli durumlarda bu firmaların yapacakları hatalar ve kusurlar için gerek Hepsi Fitness ve gerekse de Alıcı kişiler 3. firmalara dava açabilirler.

11-Fikri Mülkiyet Hakları

Web Sitesi tasarımı ve sitede sunulan her türlü video, metin, görsel içerik ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları Hepsi Fitness’a aittir. Alıcılar ve üçüncü kişiler mevcut tüm bilgileri, çalışmaları, görsel ve yazılı içerikleri; çoğaltamaz, paylaşamaz, sergileyemez, ticari amaçla kullanamaz, dağıtamaz ve üçüncü bir kişinin kullanmasına izin veremez. Web Sitesi aracılığıyla sunulacak Hizmetler ile ilişkili olan her türlü bilgi ve belgeler, iş planları, eğitim planları, Sözleşme konusu ile ilgili olarak Alıcı ile yapılabilecek her türlü tartışma, görüşme, toplantı vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yazılı, sözlü, elektronik tüm dokümanlar münhasıran Hepsi Fitness’un mülkiyetindedir. Alıcı, edindiği/edinebileceği işbu bilgileri, gerek Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca ve gerekse işbu Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi ya da sona ermesinden itibaren süresiz olarak hiçbir şekilde ifşa etmeyecektir.

12-Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda ve  Hepsifitness'dan kaynaklanmayan tüm teknik ve altyapısal sorunlarda,  Hepsi Fitness işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebepler,  Hepsi Fitness için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için  Hepsi Fitness'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve  Hepsi Fitness'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

13-Sözleşmenin Bölünebilirliği ve Yürürlüğü

Eğer işbu Sözleşme’nin bazı hükümleri geçersiz ise ya da yapılacak yasal değişiklikler sonucunda geçersiz hale gelirse, işbu Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli kalmaya devam edecektir. Geçersiz ya da eksik hale gelen hüküm yerine  Hepsi Fitness'ın ve Site’nin amaçlarına en yakın olan başka bir hüküm konur ya da geçersiz hale gelen hükmün doğurduğu eksiklik tamamlanır.

İşbu Sözleşme, sitede ve elektronik ortamda bulunduğu yerde Üye tarafından “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.” Yazılı linkin tıklanarak onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiş sayılır. Ayrıca  Hepsi Fitness Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni, Yasal Uyarı işbu Sözleşme’nin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçası olup, işbu Sözleşme kabul edildiği anda  Hepsi Fitness Gizlilik Politikası,Aydınlatma Metni, Yasal Uyarı'da Üye tarafından kabul edilmiş sayılır.

14-İtiraz ve Şikayetler

Alıcı, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, ilgili bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

15-Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme ve bu Sözleşme’nin ifası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un emredici hükümleri sakı kalmak kaydıyla İstanbul  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Sözleşme Güncelleme Tarih: 10/05/2020

 

 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Alıcı, Hepsi Fitness’a ait internet sitesinde satın alacak olduğu üyelik türünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bültenimize E-Mail & SMS ile kayıt olun.

Gelişmelerden haberiniz olsun !

Bu site TozSoft E-Ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır