Yogaya Giriş

YOGA

Sanskritçede "yuj"dan türemiştir, birlik ve bir olma anlamına gelir. Birlik derken zihin ve bedenin bir olması kastedilmektedir. Bedenimin farkındalığı ve esnekliği arttıkça bu benim zihnime ve yaşamıma da yansır. Yoga Hindistan kökenlidir.

Yapılan kazılarda M.Ö. 3000'lere ait Yoga duruşlarını içeren  mağara resimleri ve taş mühürler bulunmuştur. Yogaya dair ilk yazılı kaynaklar Patanjali'nin Yoga Sutralarıdır. Patanjali gerçek bir kişi mi yoksa yoksa mitolojik mi tam olarak bilinmiyor olsa da ilk yazılı eserler bu sutralardır.

Sutra özlü söz demektir. 4 bölümden oluşan 196 adet sutra vardır. Bunlar yoganın temel kurallarıdır. Bir yogi bu sutraları bilmek ve daha önemlisi hayatına uygulamak durumundadır. Çünkü YOGA BİR YAŞAM FELSEFESİDİR. 

4 TEMEL YOGA TEKNİĞİ veya YOLU VARDIR

  1. KARMA YOGA : Günlük yaşamda yapılan işlerdir. Bir aşramda yani yoga yapılan bir ev veya kurumda işler paylaşılarak yapılır. Yemek yapma, tuvalet temizliği gibi işlerdir karma yoga.
  2. BHAKTİ YOGA : Adanmışlık yogası diyebiliriz. Krişnacılar en tipik örnektir. Yaptıkları danslı ve şarkılı faaliyetler yoganın din gibi algılanmasına sebep olmaktadır.
  3. JNANA YOGA : Bilgelik yogası veya entellektüel yogadır. Bilginin bilgeliğe dönüştüğü en zorlu yoga yoludur. Yoganın en felsefi ve derin anlamıdır.
  4. RAJA YOGA : Patanjali, Hatha Yoga gibi günümüzde en çok yapılan yoga türüdür.
 

YOGANIN 8 BASAMAĞI

  1. YAMA : Kontrol anlamına gelir. Yoganın günlük hayatta kullanılan kısmıdır aslında. Ahlaki etik değerler bu basamakta yer alır. Yamanın 5 alt basamağı ise şöyledir :
Yama’nın alt basamakları:
  • Ahimsa: Şiddetsizlik, zarar vermeme anlamına gelir. Dış dünyayı ve kendimizi incitmek kesinlikle olmaz. Hareketleri yaparken en ufak bir zedelenme olmamasına gayret etmeliyiz. Yogilerin pek çoğunun vejetaryen olma sebebi de bu ilkeye dayanır.
  • Satya: Dürüstlük, gerçeği söylemek anlamına gelir.
  • Asteya: Çalmamak, hırsızlık yapmamaktır. Bu ilkeye bakıldığında günümüzde gayet normal karşılanan korsan yayıncılık yapmak veya almak aslında emek hırsızlığı olarak düşünülmelidir. 
  • Bramacharya: Asıl olana, gerçeğe doğru ilerlemek demektir. Hazdan özellikle fiziksel hazdan uzak durma vardır bu ilkede. Cinsel zevklerden kendini uzak tutma anlaşılabilir. Aslında doğrusu bu ilkede cinsel birleşme insanın yaratıcı gücü olarak algılanır. Yaratıcı enerjinin boşa harcanması da istenmeyen bir durumdur.
  • Aparigraha: Aç gözlülükten kaçınma, ihtiyacından fazlasını almama ilkesidir. Bu ilke mutlu bir yaşam sürmek, elimizdekilerle yetinmek ve hayatın bize sunduklarına güvenmeyi gerektirir. Ben minimalizm olarak düşünüyorum bu ilkeyi ve çok seviyorum. Zamanımızın en büyük problemlerinden alış-veriş bağımlılığı gibi sorunlar için de farkındalık yaratır.

2-NİYAMA: Kendimizle ilgili olan kısımdır. Niyamanın 4 basamağı vardır.

Shauca: Bedenimizi ve zihnimizi temiz tutmamız bu ilkeyle olur.

Santocha: Niyamanın bu basamağı sadelik ve gösterişten kaçınmayı gerektirir. Yediklerimizde, içtiklerimizde, giyimimizde ve kendimize bakımımızda abartıdan ve gösterişten kaçınıp sadeliğe yönelmemiz gerekir.

Swadhyaya: Çok çalışmaktır. Kendini inceleme, araştırma veya tetkik etme anlamına gelir. Ne öğreniyorsanız öğrenin bu öğrendiğiniz şey kendinizi daha bütünsel olarak tanımaya yönlendiriyorsa bu Swadhyayadır. Yoga Sutralarında kendimizi daha iyi tanıdıkça, kendimize ilişkin bilgimizin , Tanrısallıkla (ilahi güçle) bağlantımızın ve var olan her şeyle ortak bağımızın derinleşeceği söylenir.

Ishwar: Bütün eylemlerimizi Tanrı’nın ayağının dibine bırakmak anlamına gelir. Adanmışlık ama      özellikle           Tanrı’ya adanmışlık söz konusudur. 

3-ASANA: Kelime anlamı oturuş demektir. Buradaki oturuş meditasyon halinde uzun süreli bir oturuş olarak algılanmalıdır. Yogadaki asanalar aslında yoga duruşları veya yoga pozlarıdır. Genelde isimlerini hayvanlardan veya bitkilerden alırlar. Örneğin balık duruşu, kartal duruşu ... gibi.

4-PRANAYAMA: Prana: yaşam enerjisi veya nefes, yama ise kontroldür. Pranayama ise nefes kontrolü anlamına gelir. Özel nefes egzersizleri sayesinde nefes düzene sokulur ve kontrol edilir. Pek çok nefes çeşidi vardır. Yogada nefes çok önemlidir. Özellikle asanalar yapılırken nefesin alındığı ve verildiği yerler çok önemlidir. Yogada tıkalı olmadıkça nefes her zaman burundan alınıp verilir. Nefes tekniklerine önümüzdeki günlerde detaylı bir şekilde değineceğim.

5- PRATYAHARA: Duyuların geri çekilmesidir. Zihin dinginleşmeye ve dikkat netleşmeye başladığında  insanın içine odaklanması mümkün olur ve dış dünyadaki olaylar artık dikkatimizi dağıtamaz. Bu ilke yoga duruşlarında mümkün olduğunca uygulanmaya çalışılmalıdır.

6- DHARANA: Konsantrasyondur. Dikkat dağılmadan odaklanma tam bir zihin temizliği anlamına gelir. Uzun süreli konsantrasyon aslında meditasyonun ta kendisidir. Çok zor bir şey gibi düşünülen meditasyon bir nesneye bakarak da yapılabilir. Sadece o nesneye odaklanmak suretiyle başka bir şey düşünmeden zihni boşaltmaktır.

7- DHYANA: Meditasyon ilkesidir. Kesintisiz akan konsantrasyondur. Odak tek nokta yerine bireyin bilincine tamamıyla yayılmıştır.

8- SAMADHİ: Aydınlanma ilkesidir. Tanrıyla ve yaşayan tüm varlıklarla bağlantıya geçip onlarla bir olduğunun bilincine varması durumudur. Kendini diğerlerinden farklı veya ayrı görmeme durumudur. Bu noktada sonsuz bir huzur ve tam olma bir olma bilinci oluşur. Yogaya giriş yapmış bulunduk. Aslında derin bir yaşam felsefesi olan yogayı ve içerdiği duruşları detaylı bir şekilde zaman içinde anlatmaya çalışacağım.  

   

Kaynaklar : Worby Cynthia, "The Everything Yoga Book" ,2002 Yoga eğitmenlik tezim "Yoga ile Çakraların Dengelenmesi",  2011- İstanbul    

Bültenimize E-Mail & SMS ile kayıt olun.

Gelişmelerden haberiniz olsun !

Bu site TozSoft E-Ticaret sistemleri ile hazırlanmıştır